Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Sri Rama

Shri Ramaraksha stotram

Sunday, August 29th, 2010 - 2 Comments
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ..

Sri Ganeshaya Namah || Asya shri ramaraksha stotra maha mantrasaý budhá kaushika rishí sitaaramachandro devatha anushtah chandah sita shaktih srimaadhnamnkeelkam shri ramachandra preetharthyam jape viniyogah || Dhyanam dhyayedhajanubhaum dhrithashradhnushum bhdhapadhnabhamsanatham peethavasm vasanam navakamaladhalaspardhanetram prasanam vamakaarodasita mukhakamalvimalalochana neeradhabam nanaalankrita deeptham dhathumhurujatakmandalam ramachandram || charitham raghunathasya shatha koti pravstharam ekikamaksharam pasam mahapathakam nashanam || dhyathvaneelothvlashayam rama rajevalochanam […]

Shri Rama Dwadashanama stotram

Sunday, August 29th, 2010 - 0 Comment

Prathamam Sridharam vidyaadh Dwiteeyam Raghu nayakam Truteeyam Ramachandramcha Chaturtham Ravananthakam Panchamam LokaPoojyancha Shashtamam Janaki pathim Saptamam Vasudevam cha SriRaamam chashtamam tatha Navamam Jalada Syamam Dasamam Lakshmanaagrajam Ekadasam cha Govindam Dwadasam Setu bandhanam First is the name of he who carries Lakshmi, Second is of the chief of Raghu clan, Third is of the moon like […]