Highslide for Wordpress Plugin

Search

News letter

    Fill out the email below to get website updates.

 
 
 

Make a donation

Bantwal Taluk

List of all Temples of Bantwal Taluk

Shri Panchalingeshwara Temple, Paranthi Kshetra, Mudhya

Wednesday, May 1st, 2013 - 4 Comments
Shri Panchalingeshwara Temple, Paranthi Kshetra, Mudhyaಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾರಂತೀಕ್ಷೇತ್ರ, ಮುದ್ಯ

ಪಾರಂತೀಸುರಸದನಂ ವಿಶಾಲಸಂವಿತ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಖಲು ಸುಚಿರಾನ್ನಿವೇದ್ಯಹೀನಮ್ | ಗ್ರಾಮ್ಯಾಗ್ರ್ಯಕ್ಷಿತಿಪತಿಭಿರ್ದಿನಾರ್ಧಮಾತ್ರಾತ್ ತದ್ಭೂತೀರ್ವ್ಯಧಿತ ಸಭೂತಬಲ್ಯನಲ್ಪಾಃ || ಭೀಮತ್ವೇ ಸಹ ಸಹಜೈಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಪ್ರಾಕ್ ಪಂಚಾತ್ಮಾ ಮುರರಿಪುರಂಚಿತೋ ಯದತ್ರ | ಪಾಂಚಾಲ್ಯಾ ಬಲಿಸಲಿಲಂ ಸಮಂ ದದತ್ಯಾ ಸೋಽಸ್ಮಾರ್ಷೀತ್ ತಮಿಮಮಥ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಪೂಜ್ಯಃ || – ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ (೧೬/೩೬,೩೭) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪವಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾರಂತಿ. ೫೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ದ್ರೌಪದೀಸಮೇತರಾದ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಭೀಮರೂಪದಿಂದ ತಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ […]

Nandavara Shri Vinayaka Shankaranarayana Durgamba Temple

Friday, August 5th, 2011 - 2 Comments
Nandavara Shri Vinayaka Shankaranarayana Durgamba Temple

Shri Vinayaka Shankaranarayana Durgamba Temple is a settlement on the bank of the Netravati River, in Bantwal taluka, at Dakshina Kannada. This temple is fascinating not only for its artistic and scenic view but also for the spiritual energy it provides for the visitiors. It is the Sanctum-Sanctorum of thousands of devotees. Devotees whole-heartedly participate […]

Temples of Bantwal Taluk

Friday, August 8th, 2008 - 13 Comments

Here we have listed the Temples of Bantwal Taluk, Dakshina Kannada District.